1 5 - تبریک اکسبت مقاله تحت عنوان بررسی رابطه بدفهمی های ریاضی...

تبریک اکسبت مقاله تحت عنوان بررسی رابطه بدفهمی های ریاضی…

تبریک اکسبت مقاله تحت عنوان بررسی رابطه بدفهمی های ریاضی توسط خانم مریم آزادی(موسس مدرسه) و پژمان ایراندوست(مشاور اجرایی مدرسه)

ادامه مطلب

bahar azadi school 1 - شعبه دوم مدرسه بدون کیف بهار آزادی/ مراحل ساخت به۷۰ درصد پیشرفت رسید.

شعبه دوم مدرسه بدون کیف بهار آزادی/ مراحل ساخت به۷۰ درصد پیشرفت رسید.

مراحل ساخت شعبه دوم از مدرسه بدون کیف بهار آزادی اصفهان BNSبه ۷۰ درصد پیشرفت رسیده است .امید است با یاری خدا بزودی به مرحله بهره برداری برسد.انشاالله

ادامه مطلب

8888888888 - اهدای جوایز به نوآموزان پیش دبستانی بدون کیف بهار آزادی به مناسبت روز جهانی کودک

اهدای جوایز به نوآموزان پیش دبستانی بدون کیف بهار آزادی به مناسبت روز جهانی کودک

اهدای جوایز به نوآموزان دختر پیش دبستانی بدون کیف بهارآزادی به مناسبت روز جهانی کودک

ادامه مطلب