تقدیر نامه از سوی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

تقدیر نامه از سوی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۵ اصفهان

کسب عملکرد مطلوب و تقدیر نامه از سوی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان در انجام فعالیت های پروژه مهر 97  توسط سرکارخانم ...

ادامه مطلب