به منظور پیش ثبت نام سال تحصیلی ۹۸-۹۹ در مدرسه بدون کیف بهار آزادی(شعبه دخترانه و پسرانه)  فرم ذیل را تکمیل نمایید.

در صورت وجونه هرگونه مشکل، مشکلات خود را با معاونت فناوری اطلاعات مدرسه مطرح نمایید.