صفحه دانش آموزان کلاس ششم

در صورت وجونه هرگونه مشکل، مشکلات خود را با ما طرح نمایید.

کاربرگ درس فارسی مورخ ۱۲ فروردین
دبیر: خانم سلماسی

این سوالات را حتما در دفتر خود بنویسید و پاسخ دهید.

قسمت دوم پیک ریاضی مورخ ۸ فروردین
دبیر: خانم گلی

لطفا تکالیف را در دفتر خود بنویسید. تکالیف بعد از تعطیلات کنترل و در کلاس حل میشود.

تکالیف درس فناوری مورخ ۷ فروردین
دبیر: خانم رمضانی

لطفا با استفاده از ملیله ها و مقوا های A3 که در خانه دارید یک طرح زیبا انتخاب و بنا به مراحلی که آموزش داده شده انجام دهید.بعد از بازگشایی مدارس حتما با خود به کلاس بیاورید .

پیک علوم مورخ ۳ فروردین
دبیر: خانم امینی

لطفا تکالیف را در دفتر خود بنویسید. تکالیف بعد از تعطیلات کنترل و در کلاس حل میشود.

پیک ریاضی مورخ ۳ فروردین
دبیر: گلی

لطفا تکالیف را در دفتر خود بنویسید. تکالیف بعد از تعطیلات کنترل و در کلاس حل میشود.

تکالیف فارسی مورخ ۳ فروردین
دبیر: خانم سلماسی

لطفا تکالیف را در دفتر خود بنویسید. تکالیف بعد از تعطیلات کنترل و در کلاس حل میشود.

آموزش ساخت موش درس فناوری مورخ ۲۹ اسفند
دبیر: خانم رمضانی

 آموزش تناسب ریاضی  مورخ ۲۹ اسفند

 دبیر: خانم گلی

گروه همخوانی زبان انگلیسی

 دبیر: خانم نیکویی

 

دانش آموزان عزیزم لطفا ابتدا متن های انگلیسی و فارسی خود را در منزل دقیقا مطابق با عکس متن انگلیسی و ترجمه فارسی فرستاده شده، شماره گذاری کرده و سپس هر دانش آموز با دقت به voice ( صدای ضبط شده ) مربوط به خود چندین بار گوش کرده و متن خود را با تلفظ صحیح (مطابق با voice فرستاده شده) حفظ کند.

تاکید میکنم که هر دانش آموز فقط باید بخش مربوط به خود را حفظ کند.

توجه کنید: برای اینکه بتوانید متن ها را به راحتی بیان کنید باید هر روز حداقل ۲ تا ۳ ساعت ( با توجه به توانایی خود در حفظ مطالب) به تمرین متن ها بپردازید و آن ها را حفظ کنید.
دانش آموزان عزیز کلاس ششم: حفظ کردن مطالب برای تمامی دانش آموزان الزامی است.

توجه فرمایید که با بازگشایی مدارس و شروع کلاس ها متن ها از تک تک دانش آموزان پرسیده می شود.
( لطفا والدین عزیز و گرامی دانش آموزان کلاس ششم هم بر این امر نظارت کرده، تا دختران باهوش و با استعداد ما تمرینات خود را به نحو احسن در منزل انجام دهند.)
از همکاری و همراهی شما عزیزان ارجمند و دلسوز و دانش آموزان عزیزم صمیمانه سپاسگزارم.

تکلیف زبان ششم مورخ ۲۶ اسفند
دبیر: خانم نیکویی

جزوه علوم ششم مورخ ۲۶ اسفند
دبیر: خانم امینی

فیلم آموزشی علوم ششم مورخ ۲۶ اسفند
دبیر: خانم امینی

دانلود جزوه علوم مورخ ۲۶ اسفند

 دبیر: امینی

فیلم آموزشی علوم ششم مورخ ۲۶ اسفند
دبیر: خانم امینی

فیلم آموزش کسر و نسبت کتاب ریاضی مورخ ۲۴ اسفند

 دبیر: خانم گلی

فیلم آموزشی فارسی مورخ ۲۱ اسفند
دبیر: خانم سلماسی

فیلم آموزشی فارسی مورخ ۲۱ اسفند
دبیر: خانم سلماسی

تکلیف هنر مورخ ۸ اسفند

 دبیر: خانم رمضانی

تکلیف ریاضی مورخ ۷ اسفند

 دبیر: خانم گلی

تکلیف علوم مورخ ۷ اسفند

 دبیر: خانم امینی