افتخارات آموزشگاه

ارائه مقاله تحت عنوان بررسی رابطه بدفهمی های ریاضی با فراشناخت دانش آموزان مقطع دوم متوسط

ارائه مقاله تحت عنوان بررسی رابطه بدفهمی های ریاضی با فراشناخت دانش آموزان

ارائه مقاله تحت عنوان بررسی رابطه بدفهمی های ریاضی با فراشناخت دانش آموزان مقطع دوم متوسط ناحیه یک شهردر شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران در مرداد ماه ۱۳۹۷ که توسط سرکارخانم دکتر مریم آزادی و آقای دکتر پژمان ایراندوست که دبیر کمیته علمی کنفرانس های دکتر عنایت الله سازگار برعهده داشت.

4 - ارائه مقاله تحت عنوان بررسی رابطه بدفهمی های ریاضی با فراشناخت دانش آموزان مقطع دوم متوسط
Back to list

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.