افتخارات آموزشگاه

ارائه مقاله تحت عنوان نقش مدارس بدون کیف در یادگیری و عملکرد تحصیل دانش آموزان

ارائه مقاله تحت عنوان نقش مدارس بدون کیف در یادگیری و عملکرد تحصیل دانش آموزان

ارائه مقاله تحت عنوان نقش مدارس بدون کیف در یادگیری و عملکرد تحصیل دانش آموزان مورد مطالعه  دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه ۵ اصفهان توسط دکتر مریم آزادی و دکتر پژمان ایراندوست در

 The First Annual International Conference on Management Economics and New Accounting (ICMENA)

که به صورت سخنرانی در آبان ماه ۱۳۹۶ انجام شد و مورد تآیید قرارگرفت و چاپ گردید. ریاست کنفرانس را آقای دکتر سیدرضا جعفری برعهده داشت.

3 - ارائه مقاله تحت عنوان نقش مدارس بدون کیف در یادگیری و عملکرد تحصیل دانش آموزان
Back to list

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.