کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

اعلام و جمع آوری کمک های غیر نقدی به زلزله زدگان از طریق کانال تلگرامی به خانواده ها و سپس کمک های جمع آوری شده به مناطق زلزله زده ارسال گردید

جمع آوری کمک برای زلزله زدگان - کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
Back to list