مهندس پژمان ایراندوست مشاور اجرایی مدرسه بدون کیف بهار آزادی اصفهان (BNS) در شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران در بابلسر حضور داشتند.

1 001 1024x795 - گواهینامه اکسپت و چاپ مقاله در شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

گواهینامه حضور در شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

گواهی می شود جناب آقای پژمان ایراندوست در شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، که در روز های نهم لغایت دوازدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار گردیدد ، شرکت نموده اند.

کلید واژه ها: کنفرانس ریاضی ایران – گواهی – گواهینامه – ریاضی ایران
Back to list

Related Projects