هفته کتاب و کتابخوانی

 ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه هفته کتاب و کتابخوانی نام گذاری شده است. در مراسم صبحگاه مدرسه مقالاتی توسط دانش آموزان پایه های بالاتر ارائه گردید. مسابقه ی جدول کتاب، توسط مربی پرورشی بین دانش آموزان سوم تا ششم برگزار شد و به برندگان جایزه ی نفیسی اهدا شد.

در طی هفته کتاب از دانش آموزان کلاس های پنجم و ششم خواسته شد خلاصه ای از ۲ کتابی که از کتابخانه مدرسه به امانت گرفته اند بنویسند به بهترین خلاصه جایزه اهدا شد.

همچنین بین دانش آموزان کلاس دوم کتاب هایی از کتابخانه داده شد و بین دانش آموزان مسابقه روخوانی برگزار شد.

کلیدواژه: دبستان خانه اصفهان

۲۰۱۷۱۱۲۸ ۱۴۲۹۱۱ - هفته کتاب و کتابخوانی در مدرسه بدون کیف بهار آزادی
۲۰۱۷۱۱۲۸ ۱۴۳۲۱۳ - هفته کتاب و کتابخوانی در مدرسه بدون کیف بهار آزادی
Back to list

Related Projects