نوشتن املا روی طلق

دانش آموزان پایه پنجم مدرسه املاء خود را بر روی طلق نوشتند.