بدین وسیله گواهی می شود مقاله با عنوان سیره عصمت آموز و عقلانیت در زندگانی حضرت معصومه (س) توسط فرشته فردید و پژمان ایراندوست در اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی ، مورد پذیرش قرار گرفته و ارائه شده است.

توفیق روز افزون شما را در عرصه های علمی و اجرایی کشور عزیزمان ، ایران آرزومندیم.

sire - ارائه مقاله با عنوان سیره عصمت آموز و عقلانیت در زندگانی حضرت معصومه (س)

پروژه های مرتبط