بدینوسیله گواهی میگردد اصل مقاله با عنوان بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و خلاقیت دبیران با عملکرد شغلی آنها در دروره دوم مقطع متوسطه ناحیه ۵ شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ ارائه شده توسط مریم آزادی مورد پذیرش کامل و تائید هیات داوران کمیته علمی جهت ارائه در “سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی ، روانشناسی و آسیب های اجتماعی” با هدف کمک به پیشبرد برنامه های علمی و ترویج فعالیت های پژوهشی در جامعه قرار گرفته است.

۲۰۱۸۰۷۰۴ ۱۲۵۴۰۷ - بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و خلاقیت دبیران با عملکرد شغلی آنها
Back to list

Related projects