jaber taghdir - تقدیر از برگزیدگان طرح جابر ابن حیان

دانش آموزانی که در طرح جابر ابن حیان شرکت نموده بودند توانستند با موفقیت به رتبه برترین برسند و مدرسه لوح تقدیر به عنوان یادبود به آنها اهدا کرد. مدرسه این موفقیت را به تمامی دانش آموزان و کادر آموزشی تبریک می گوید.

Back to list

Related Projects