دپارتمان مشاوره

نکته تربیتی شماره ۱ – علت جیغ زدن کودکان

8888888888 - نکته تربیتی شماره ۱ - علت جیغ زدن کودکان

کودکی که جیغ میزند دو دلیل برای این کار می تواند داشته باشد.
جیغ زدن را از شما یاد گرفته!!!     اگر شما در روز فقط یکبار جیغ بزنید او حتما ده بار جیغ میزند.
یا شما اهل بکن نکن و فرماندهی هستید و او یاد گرفته با این مانور به خواسته اش برسد.
کودکی که با جیغ زدن توجه مادر رابه خودش جلب میکند در صورت تکرارش برای ۵٠ بار این کار در وجودش کاشته می شود.

مدرسه بدون کیف بهار آزادی مبتکر سیستم آموزشی بدون کیف در استان اصفهان در سال ۱۳۸۵

منبع: کانال تلگرامی مدرسه بدون کیف بهار آزادی اصفهان

 

علت جیغ زدن کودکان- مدرسه بدون کیف بهار آزادی اصفهان – مدرسه بدون کیف بهار آزادی مبتکر سیستم آموزشی بدون کیف در استان اصفهان در سال ۱۳۸۵

Back to list

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.