افتخارات آموزشگاه

ارائه مقاله تحت عنوان بررسی اثرگذاری مجتمع بین المللی بدون کیف بهار آزادی اصفهان برخودباوری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هشتمین کنفرانس

ارائه مقاله تحت عنوان بررسی اثرگذاری مجتمع بین المللی بدون کیف بهار آزادی اصفهان

ارائه مقاله تحت عنوان بررسی اثرگذاری مجتمع بین المللی بدون کیف بهار آزادی اصفهان برخودباوری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هشتمین کنفرانس The 8th National Conference on Psychology , Educational and Social Sciences

توسط سرکارخانم دکتر مریم آزادی و دکتر پژمان ایراندوست در بهمن ماه ۱۳۹۸ با دبیرکمیته علمی کنفرانس آقای دکتر عسگری اصغری و دبیر کمیته اجرایی کنفرانس آقای دکتر سید علی حسینی انجام گردید و مورد پذیرش و تآیید قرار گرفت .

7 - ارائه مقاله تحت عنوان بررسی اثرگذاری مجتمع بین المللی بدون کیف بهار آزادی اصفهان برخودباوری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هشتمین کنفرانس
Back to list

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *