دپارتمان اولیا

اگر من رود بودم

8888888888 - اگر من رود بودم

پرورش تفکر خلاق در کودکان علاوه بر تأثیر مثبت در گفتار و شنیدار دانش آموزان می تواند روند اجتماعی شدن کودک را تسریع نماید ،مهم تر اینکه به رشد استقلال فکری کودکان نیز منجر می شود.
انشانویسی به روش خلاق با موضوع (( اگر من رود بودم ..)) درس مطالعات کلاس پنجم
باتشکر ازدانش آموزان و خانم رمضانی

مدرسه بدون کیف بهار آزادی مبتکر سیستم آموزشی بدون کیف در استان اصفهان در سال ۱۳۸۵

photo ۲۰۱۷ ۱۱ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۵۲ - اگر من رود بودم
photo ۲۰۱۷ ۱۱ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۵۸ - اگر من رود بودم
photo ۲۰۱۷ ۱۱ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۰۳ - اگر من رود بودم
photo ۲۰۱۷ ۱۱ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۱۲ - اگر من رود بودم
photo ۲۰۱۷ ۱۱ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۱۸ - اگر من رود بودم
photo ۲۰۱۷ ۱۱ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۲۲ - اگر من رود بودم
photo ۲۰۱۷ ۱۱ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۲۹ - اگر من رود بودم

منبع: کانال تلگرامی مدرسه بدون کیف بهار آزادی اصفهان

 

تصاویری از انشا دانش آموزان کلاس پنجم با موضوع اگر من رود بودم – مدرسه بدون کیف بهار آزادی اصفهان – مدرسه بدون کیف بهار آزادی مبتکر سیستم آموزشی بدون کیف در استان اصفهان در سال ۱۳۸۵

Back to list

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.